Český olympijský výbor ČSTV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Antidopingový výbor ČR
Archiv aktualitOVV ČUS Šumperk vyhlásil anketu o:
Nejlepší sportovce okresu Šumperk za rok 2019.
Jedná se o nominace sportovců a trenérů, které máte možnost zasílat na e-mailovou adresu vintrova@rps.cz do 20.12.2019.
Podrobnosti naleznete zde.SPORTUJ S NÁMI 2020
V termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 je možné přihlašování akcí do projektu přes elektronickou přihlášku (formulář).
Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/ bude umístěn na webu České unie sportu https://www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu https://www.cus-sportujsnami.cz .
Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!1)VÝZVA MŮJ KLUB 2020
V termínu od 4.10. 2019 do 18.11.2019 je možné podat žádost na výzvu MŮJ KLUB na rok 2020. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let a min. výše jejich čl. příspěvků činí 100,- Kč/ rok.
Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 .2) DOTAČNÍ PROGRAM VYHLÁŠENÝ OLOMOUCKÝM KRAJEM NA ROK 2020
V termínu od 25.10. 2019 Olomoucký kraj přijímá žádosti na dotační program: Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji pro rok 2020.Pojďte s námi jezdit na koních
Den plný sportu a koní 6.7.2019
Podrobnosti naleznete zde.Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. se uskuteční ve středu 22. května 2019
Podkladové materiály naleznete zde.
Mandátní lístek naleznete zde.Výzva Můj klub 2018:
termín pro vyúčtování do 15. 2.2019.
Podklady a manuál k vyúčtování( viz.odkaz):Dotace na údržbu tělovýchovných zařízení na rok 2019
termín pro vyúčtování do 15. 2.2019.
Podmínky pro zařazení do návrhu naleznete zde.
Tiskopis žádosti naleznete zde.Sportuj s námi 2019:
níže naleznete elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019.
Přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2018.Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

_________________________________________________________________________Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo v roce 2017 z “Programu VIII. MŠMT – Organizace sportu ve sportovních klubech” i členy Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s
Přehled těchto SK/TJ a účel využití finanční podpory naleznete zde.Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy významně podpořilo v roce 2017 z “Programu III. MŠMT činnost Servisního centra sportu Okresního sdružení ČUS Šumperk z.s.“ a tím byly vytvořeny lepší podmínky pro poskytování služeb členským SK/TJ.

Výzva Můj klub na rok 2019
ve čtvrtek 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let a min. výše jejich čl. příspěvků činí 100,- Kč/ rok.
Více informací naleznete zde:http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019.

Manuál pro podávaní žádostí Můj klub ke stažení zde.Dotační programy vyhlášené Olomouckým krajem
Olomoucký kraj má již na svých internetových stránkách informace o dotačních programech na rok 2019.GDPR
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů - sobory ke stažení:


Analýza činností - ke stažení zde.
Analýza jednooddílový klub - ke stažení zde.
Analýza víceoddílový klub - ke stažení zde.
Doporučený postup při vyplnění analýzy - ke stažení zde.
Formulář pro člena - ke stažení zde.
GDPR dotazy I. - ke stažení zde.
GDPR dotazy II. - ke stažení zde.
METODICKÝ POKYN - ke stažení zde.
Vzor BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE - ke stažení zde.
Vzor SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD - ke stažení zde.
Vzor ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA - ke stažení zde.Plakát akce programu ČUS “Sportuj s námi” TJ SCHPK Sobotín, z.s. – zde.Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. se uskuteční ve středu 23. května 2018.
Pozvánku a podkladové materiály naleznete zde.Informace o výkazech hospodaření SK/TJ za rok 2017
Přehled výkazů ke stažení naleznete zde.Termín pro podávání nominací do ankety Sportovec roku okresu Šumperk prodloužen do 15.2.2018.
Informace k podání návrhů naleznete zde.Informace pro SK/TJ
Aktuální informace pro SK/TJ OS ČUS Šumperk ke stažení zde.Členský příspěvek ČUS 2017

V návaznosti na platné stanovy Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. stanovil OVV ČUS termín pro úhradu členského příspěvku za rok 2017. Příspěvek ve výši 600.- (šest set korun českých) za spolek (SK/TJ) uhraďte bezhotovostně nejpozději do 30. 9. 2017 na účet OS ČUS Šumperk 2638841/0100 s uvedením variabilního symbolu (VS) pro identifikaci platby.

Přehled variabilních symbolů všech SK/TJ pro tuto platbu ke stažení zde.

V mimořádných případech lze platbu uskutečnit v hotovosti do pokladny OS ČUS Šumperk, avšak po předchozí dohodě s Ing. Vintrovou.kUsnesení valné hromady OS ČUS Šumperk konané dne 31.5.2017
Text usnasení VH OS ČUS Šumperk ke stažení zde.Upozorňujeme na vyhlášený program podpory sportování mládeže, který vyhlásil Olomoucký krajMáte rádi koně a sport?????
Pozvánka na den plný sportovních her a koní dne 3.6.2017. Podrobnosti ke stažení zde.Pozvánka a podklady pro VH OS ČUS Šumperk dne 31.5.2017
Pozvánka a podklady pro Valnou hromadu OS ČUS Šumperk dne 31.5.2017 ke stažení zde.Výsledovka a Rozvaha účetní jednotky OS ČUS Šumperk za rok 2016,
jako součást výroční zprávy spolku za rok 2016 ke stažení zde.Valná hromada Okresního sdružení ČUS ŠUMPERK, z.s.

se koná dne 31.května 2017 v 15:30 hod
Podrobnosti ke konání VH Okresního sdružení ČUS ŠUMPERK, z.s. ke stažení zde.Oznámení :

a) Členské příspěvky Okresnímu sdružení ČUS Šumperk, z.s. za rok 2016 neuhradily dosud SK/TJ - Sokol Bohdíkov, Sokol Horní Studénky, SK Mírov, Sokol Nový Malín, FK Krchleby, SK Morava – Desná, Karate klub Šumperk

b) Povinnosti vyplývající z Občanského zákoníku nesplnily do zákonem stanoveného data SK/TJ – Sokol Bohdíkov, SK Mírov, Sokol Nový Malín, Karate klub Šumperk, I.Badmintonový klub Šumperk

c) Závazný termín pro uveřejnění údajů SK/TJ o hospodaření v roce 2016 (rozvaha, výsledovka) v INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČUS je do 31.března 2017

d) Pod následujícím odkazem naleznete nový manuál pro práci s Informačním systémem ČUS - http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html.

e) S platností od 1.2.2017 je nefunkční telefonní číslo bývalé pevné linky na OS ČUS Šumperk. Používejte známá čísla mobilních telefonů, jsou uveřejněna i v MENU webové stránky OS ČUS ŠumperkVše důležité a zajímavé naleznete ZDE:http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html.Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK září/2016
Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK září/2016 ke stažení zde.Úhrada členských příspěvků OS ČUS 2016:
Členský příspěvek SK/TJ pro rok 2016 ve výši 600 Kč za spolek lze hradit na účet Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. 2638841/0100 s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo, sestávající se z roku, ke kterému platba přísluší, tedy - 16 - a pořadového čísla příslušné příspěvek platící SK/TJ z Informačního systému ČUS, tedy 003, nebo 017, nebo 150 a tak podobně. Na příklad Sokol Bludov má variabilní symbol 16003, Sokol Horní Studénky 16017, SK Hanušovice 16150 atd. Celý seznam variabilních symbolů pro platby členských příspěvků pro rok 2016 je níže zde na webu OS ČUS Šumperk Konečný termín pro platbu členského příspěvku je do 30. září 2016!Spolky OS ČUS Šumperk
Variabilní symboly pro platbu členských příspěvků 2016 ke stažení zde.Usnesení VH OS ČUS Šumperk, z.s. ze dne 18. 5. 2016
Usnesení Valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. ze dne 18. 5. 2016 ke stažení zde.Předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta navštívil náš okres!
Předseda ČUS Dr. Jansta se v závěru letošního května, po cestě na finálové soutěže Mistrovství Evropy v orientačním běhu pořádané na Jesenicku, zastavil v TJ Sokol Dolní Studénky, kde si v doprovodu Vladimíra Šimíčka a předsedy TJ Mgr. Jakuba Dolníčka, prohlédl sportoviště této TJ i místní školu. Jednali o podmínkách státní podpory zejména malých vesnických tělovýchovných jednot. Dále za účasti senátora a starosty Šumperka Mgr. Bc. Zdeňka Brože a předsedkyně TJ Šumperk Mgr. Jarmily Hynkové, navštívil areál Tyršova stadionu v Šumperku, kde si prohlédli sportovní zařízení vlastněné Městem Šumperk, ale provozované TJ Šumperk. Zde rovněž diskutovali o podmínkách státní podpory sportu, zejména na provoz a údržbu těchto zařízení. Několik fotografií z této návštěvy ZDE:


..s předsedou oddílu basketbalu TJ Šumperk Aloisem Kubišem


..s představiteli TJ Šumperk a senátorem Mgr. Brožem


Dr.Jansta se senátorem Mgr. Brožem při prohláídce atletického tunelu TJ Šumperk


Předseda ČUS Dr. Jansta v rozhovoru s předsedou Sokola Dolní Studénky Mgr. DolníčkemPozvánka + materiály pro VH OS ČUS Śumperk
Pozvánka a sobor podkladových materiálů pro jednání VH OS ČUS Śumperk, z.s. ke stažení zde.Mistrovství Evropy v orientačním běhu
se koná koncem května letošního roku v Olomouckém kraji s centrem v Jeseníku !!
Vše důležité a zajímavé naleznete ZDE:http://www.eoc2016.cz/cz/.Zpravodaj OS ČUS květen 2016 – důležité
Zpravodaj OS ČUS květen 2016 ke stažení zde.Program VIII MŠMT 2016 Šumperk
Program VIII MŠMT 2016 Šumperk ke stažení zde.Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk
je svolána na středu 18. května 2016 v 15:30 hodin.
Podrobnosti a program ke stažení zde.Hospodářské výkazy SK/TJ za rok 2015
Informace o zpracování hospodářských výkazů SK/TJ za rok 2015 ke stažení zde.
Výkazy 2015 úplné - podvojné účetnictví ke stažení zde.
Přehled o majetku a zdrojích, Výkaz příjmů a výdajů - jednoduché účetnictví ke stažení zde.Údržba sportovních zařízení a krajské dotace
Výzva k podání žádostí na podporu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje ke stažení zde.Sportovec okresu 2015
Výzva k podávání nominací do ankety “Sportovec okresu 2015" ke stažení zde.Pokyn ke statistickému šetření o členské základně za rok 2015
Pokyn ke statistickému šetření o členské základně za rok 2015 ke stažení zde.
V této souvislosti informujeme, že přístupové adresy a kódy do nového “Informačního systému ČUS” ve smyslu článku IV. uvedeného pokynu, jsou jednotlivým SK/TJ postupně zasílány elektronickou poštou!Členské příspěvky v TJ/SK
Variabilní symboly SK/TJ pro platbu členských příspěvků za rok 2015 ke stažení zde.UPOZORNĚNÍ :
Dovolujeme si vás touto cestou upozornit na skutečnost, že dnem 1.1.2016 uplynul první termín z nového Občanského zákoníku (Zákon 89/2012Sb. platný od 1.1.2014), který byl stanoven pro všechny spolky (dříve občanská sdružení podle Zákona 83/90 Sb.) pro změnu, či resp. doplnění názvu spolku do podoby, kterou zákon vyžaduje. Nelze vyloučit, že krajské soudy, kterým nyní agenda evidence spolků přísluší, budou ve smyslu Občanského zákoníku, postupovat.
Na tuto skutečnost jsme vás opakovaně písemně upozorňovali, uspořádali jsme v roce 2014 a 2015 celkem 11 skupinových a desítky individuálních konzultací, na kterých jsme celý postup vysvětlovali a následně SK/TJ pomáhali s úpravou stanov a podáním návrhu na zápis do rejstříku. Více jak polovina SK/TJ v našem okrese tuto možnost využila a stanovy, včetně názvu, mají upraveny a zápis ve spolkovém rejstříku doplněn, či návrh na krajský soud již podán.
Vzhledem k tomu, že z vaší SK/TJ nemáme v tomto směru žádné informace (není povinnost nám informaci dávat, ale z dnešní kontroly podoby zápisu vaší SK/TJ ve spolkovém rejstříku to vyplývá – (zjistíte na www.justice.cz a zadáním IČO SK/TJ) dovolujeme si vás na tuto skutečnost upozornit.
V období do 1.1.2017 jsou dále všechny spolky povinny podle zmiňovaného zákona, nejenom upravit svůj název, ale i doplnit stanovy SK/TJ do podoby podle zákona a dále doplnit všechny požadované údaje o SK/TJ do spolkového rejstříku. I zde hrozí možnost, v případě nesplnění této povinnosti ze zákona, ztráta právní subjektivity – nyní právní osobnosti, tedy fakticky zánik SK/TJ a to ze zákona.
Připomínáme v této souvislosti, že do 30.6.2016 je podání návrhu na doplnění spolkového rejstříku zdarma, poté je již zpoplatněno kolkem ve výši 2.000 Kč.
Stále jsme připraveni, pokud budete chtít a potřebovat, vám při řešení této záležitosti poskytnout pomoc.
Samozřejmě, pokud jste v mezidobí potřebné kroky již učinili a návrh na Krajský soud v podobě zpracovaného a vytištěného elektronického formuláře i s patřičnými přílohami podali, toto upozornění se vás netýká.

V úctě
Vladimír Šimíček
tajemník OS ČUS Šumperk
email: simicek@rps.cz
telefon 583 214 436Změna názvu OS ČUS Šumperk
Po schválení Valnou hromadou OS ČUS Šumperk dne 27.5.2014 a následném zápisu do spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě, nabyl účinnosti nový název – Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Výpis spolkového rejstříku Krajského soudu v Ostravě ke stažení zde.Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK září/2015
Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK září/2015 ke stažení zde.Výzva k podávání nominací do ankety o “Nejlepší sportovce Olomouckého kraje za rok 2015”
Podklady pro podání nominací na 15. ročník vyhlášení Nejlepších sportovců a kolektivů Olomouckého kraje za rok 2015 ke stažení zde.


Sportovním klubům a Tělovýchovným jednotám OS ČUS Šumperk
Jak jsme Vás již dříve informovali, ministryně školství mládeže a tělovýchovy dne 6.10.2015 rozhodla o pozastavení Programu VIII pro rok 2016, určeného pro SK/TJ – “Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách”. Dne 13.10.2015 byl na webových stránkách MŠMT uveřejněn “Dodatek č. 1”, který se mění podmínky a způsob podávání žádostí do tohoto programu.
Výzvu s uvedením důležitých informaci (Soubor PDF s názvem PROGRAM VIII 2016 NOVĚ) k podávání žádostí, stejně tak i celé znění “Dodatku č.1 MŠMT” a formulář Excel k podávání žádostí, naleznete níže na této stránce.
Jak je v “Dodatku č.1 MŠMT” mj. uvedeno, dosud podané žádosti cestou ČUS i národních sportovních svazů, nebudou brány v úvahu a žádost je nutno podat znova, jiným způsobem a přímo na MŠMT Praha.
V souvislosti s podáváním žádostí do Programu VIII MŠMT vám nabízíme, jak je ve “Výzvě” uvedeno, pomoc i poradu tak, abyste mohli odpovídajícím způsobem o finanční podporu z tohoto programu, žádat. Podle dostupných informací jsou v rozpočtu MŠMT pro tento program vyčleněny finanční prostředky v řádech stovek milionů korun a bylo by jistě škoda, z důvodu skutečně administrativní složitosti, žádost nepodávat.

Termín pro podávání žádostí na MŠMT je stanoven do 13.listopadu 2015.

Vladimír Šimíček
tajemník OS ČUS Šumperk
email simicek@rps.cz
telefon 583 214 436
mobil 603 847 892
http://sumperk.cuscz.czPROGRAM VIII 2016 NOVĚ ke stažení zde.

P-VIII_Dodatek č. 1_k_vyhlášení_programu ke stažení zde.

P-VIII_Žádosti_formulář ke stažení zde.Pozvánka a podklady pro VH OS ČUS Šumperk
Podrobnosti ke stažení zde.Oznámení o konání VH OS ČUS
Podrobnosti ke stažení zde.Vyhlášení výsledků ankety o "Nejúspěšnějšího sportovce okresu Šumperk 2014" najdete zde.Výzva OS ČUS Šumperk k podání žádostí do programu podpory údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje
Podrobnosti ke stažení zde.Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK 1/2015
Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK 1/2015 ke stažení zde.
Vyhlášení ankety "Sportovec okresu Šumperk za rok 2014"
Vyhlášení ankety "Sportovec okresu Šumperk za rok 2014" ke stažení zde.Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK 2/2014
Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK 2/2014 ke stažení zde.
Evidenční list SKTJ 2014
Evidenční list SKTJ 2014.doc ke stažení zde.Podpora sportu v olomouckém kraji
Pravidla olomouckého kraje pro poskytovánípříspěvků ve sportu pro rok 2015 ke stažení zde.
Příloha č.1 - Písemná žádost - Program 1 ke stažení zde.
Příloha č.2 - Písemná žádost - Program 2 ke stažení zde.
Příloha č.3 - Čestné prohlášení - bezdlužnost ke stažení zde.
Příloha č.4 - Čestné prohlášení - identifikace ke stažení zde.
Příloha č.5 - Příklady možného využití příspěvku ke stažení zde.Projekt " ČUS Sportuj s námi 2015 "
Vyhlášení projektu "ČUS Sportuj s námi 2015"- informace, podmínky najdete ke stažení zde.Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK 1/2014
Zpravodaj OVV ČUS ŠUMPERK 1/2014 ke stažení zde.Seznam SK/TJ s variabilními symboly pro platbu členského příspěvku
Seznam SK/TJ s variabilními symboly pro platbu členského příspěvku ke stažení zde.Usnesení valné hromady Okresního sdružení České unie sportu Šumperk uskutečněné dne 28.5.2014
Usnesení VH OS ČUS Šumperk 2014 ke stažení zde.1) Program III. MŠMT Praha - " Činnost sportovních organizací pro rok 2015"
Informace, pokyny a podklady pro SK/TJ, byly elektronickou cestou zaslány všem SK/TJ v okrese Šumperk a najdete je také ke stažení zde.2) Program IV. MŠMT Praha - "Provoz a údržba sportovních zařízení pro rok 2015"
informace, pokyny a podklady pro SK/TJ k podání žádostí cestou České unie sportů, FAČR a dalších sportovních svazů byly elektronickou cestou zaslány všem SK/TJ v okrese Šumperk a najdete je také ke stažení zde.V případě potřeby konzultací a porady kontakujte elektronickou poštou či telefonicky kancelář OS ČUS Šumperk, pp.Šimíček, Ing.Vintrová.Informace pro SK/TJ, jejichž sportovišť se dotýkají tzv. církevní restituce
Informace pro SK/TJ, jejichž sportovišť se dotýkají tzv. církevní restituce ke stažení zde.Valná hromada Okresního sdružení České unie sportu Šumperk 28.5.2014
Pozvánka a podkladové materiály ke stažení zde.Svolání Valné hromady OS ČUS 2014
Svolání Valné hromady OS ČUS 2014 ke stažení zde.


Informace k uplatnění nového Občanského zákoníku v podmínkách spolků
Informace k uplatnění nového Občanského zákoníku v podmínkách spolků ke stažení zde.Ondřej Bank po úspěšné olympiádě doma
Několik fotek z návratu uspěšného olympionika na rodnou hroudu najdete zde.Schválené příspěvky SK/TJ z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2014
Schválené příspěvky SK/TJ z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2014najdete zde.Zásady poskytování právní pomoci v ČUS
Zásady poskytování právní pomoci v ČUS ke stažení zde.
Výzva šumperské radnice
Šumperská radnice vyzývá občany, kteří poskytli pro publikaci Historie šumperského sportu, jež vyšla v roce 2012, své fotografie, kroniky, knihy a další materiály, aby si své věci, pokud již tak neučinili, vyzvedli v městské úřadovně na nám.Míru 1, v kanceláři č. 519 u Olgy Hajdukové. Kontaktovat ji mohou na telefonním čísle 602 540 529 nebo prostřednictvím e-mailové pošty: olga.hajdukova@sumperk.cz.
!!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!!
Výzva k předkládání žádostí na údržbu z dotace Olomouckého kraje pro rok 2014
Výzva k předkládání žádostí na údržbu z dotace Olomouckého kraje pro rok 2014 ke stažení zde.
!!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!!
Tiskopis pro zpracování žádosti na údržbu 2014
Tiskopis pro zpracování žádosti na údržbu 2014 ke stažení zde.
Publikace ZP ČUS č.9/2013
Publikace ZP ČUS č.9/2013 ke stažení zde.
!!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!!
Zpravodaj OS ČUS Šumperk č.4/2013 - pokyny k aktualizaci členů SK/TJ
Zpravodaj OS ČUS Šumperk č.4/2013 ke stažení zde.
!!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!! Důležité !!!!!
Výkaz ČUS 2013 - VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Výkaz ČUS 2013 - VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ.xls ke stažení zde.
Výkaz ČUS 2013- VÝKAZ O MAJETKU
Výkaz ČUS 2013- VÝKAZ O MAJETKU.xls ke stažení zde.
Evidenční list SKTJ 2013
Evidenční list SKTJ 2013.doc ke stažení zde.
Informace o novém "Občanském zákonníku"
Informace o novém "Občanském zákonníku" - dopad do sportovního prostředí -ke stažení zde.Seznam SK/TJ s variabilními symboly
Seznam SK/TJ s variabilními symboly OS ČUS Šumperk -ke stažení zde.
Zásady výběru členských příspěvků SK/TJ
Zásady výběru členských příspěvků SK/TJ- dopis OS ČUS Šumperk -ke stažení zde.
Výzva k podávání nominací do ankety
"Sportovec Olomouckého kraje 2013" -ke stažení zde.
Upozornění pro SK/TJ se sídlem na území města Šumperka
"Pozvánka na II.Diskusní forum o sportu města Šumperka" -ke stažení zde.
Aktuální vydání ZPRAVODAJE ČUS PRAHA 6/2013
Aktuální vydání ZPRAVODAJE ČUS PRAHA 6/2013 -ke stažení zde.

OS ČUS ŠUMPERK
SERVISNÍ CENTRUM SPORTU
Tyršova 12, 787 01 Šumperk
Ing.Vintrová 739 011 848
 
Aktualizace: 13.5.2020
© OS ČUS Šumperk
TOPlist