Archiv aktualit

 

Vážení sportovní přátelé,

zde máte možnost stáhnout tyto dokumenty:
 

- Soubor podkladů, včetně pozvánky, pro jednání Valné hromady OS ČUS Šumperk konané dne 2. června 2021 v Šumperku

- Mandátní lístek pro delegáty – SK/TJ a okresní sportovní svazy – vyplňte a nechte podepsat -  bude použit při prezenci

- Seznam kandidátů do orgánů OS ČUS Šumperk, volební lístek Vám bude předán při prezenci

  

Aktuální opatření ve vztahu  ke sportu ze dne 17.5.2021: 

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

 

Vážení sportovní přátelé,

v souladu se stanovami Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. , si Vám dovoluji v příloze zaslat oznámení o svolání Valné hromady Okresního sdružení ČUS Šumperk ,z.s., včetně navrženého programu. Organizační pokyny, delegační listy, jednací řád a další materiály, nezbytné k zajištění řádného průběhu , vám budou zaslány na e-mailové adresy do 18.května 2021.

Současně Vám v přílohách zasílám podklady k podávání návrhů pro volby nových orgánů OS ČUS Šumperk na volební období 2021-2025, které proběhnou na valné hromadě OS ČUS Šumperk dne 2.6.2021.

V případě, že vládní nařízení týkající se omezení shromažďování nám v uvedeném termínu nedovolí konat řádně svolanou VH OS ČUS Šumperk, pověřil OVV předsedkyni rozhodnout nejpozději do 18.5.2021 o eventuálním konání VH OS ČUS Šumperk formou per rollam.

V takovém případě budete včas informováni a budou Vám elektronickou poštou zaslány veškeré podklady ke konání VH formou per rollam. Případné rozhodnutí o konání VH per rollam, nemá vliv na zasílání Vašich návrhů na volby do orgánů OS ČUS Šumperk na nové funkční období, tak jak je uvedeno v „Dopise k volbám“ (v příloze) a to do 17.5.2021 do 12,00 hod.

Pozvánka na VH 2021 zde

Dopis volby 2021 -  zde

 

OS ČUS Šumperk ve spolupráci s městem Šumperk, vyhlašuje anketu: „ O úspěšného sportovce okresu Šumperk za rok 2020“. Podmínky nominací naleznete zde:

Termín byl stanoven do 15.1.2020.

Národní sportovní agentura, zveřejnila výzvy v oblasti INVESTIC 2021. Příjem žádosti pro všechny výzvy je stanoven od 21.12.2020.


1) Výzva STANDARDIZOVANÁ INFRASTRUKTURA:

https://agenturasport.cz/dotace/standardizovane-infrastruktura/


2) Výzva INVESTICE NAD 10 MIL.:

https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/


3) Výzva INVESTICE DO 10 MIL:

https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/


Dále upozorňuji, že stále je možno do 23.12.2020 podat žádost v oblasti PROVOZ A ÚDRŽBA 2021:

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

 

 

Olomoucký kraj má na svých internetových stránkách informace o dotačních programech na rok 2021:

Příjem žádostí od 23.10.2020 :

Podpora celoroční činnosti:

https://www.olkraj.cz/07-01-01-podpora-celorocni-sportovni-cinnosti-prijem-zadosti-od-23-10-2020-do-4-11-2020-cl-4981.html

 

Podpora přípravy na vrcholový sport dětí a mládeže:

https://www.olkraj.cz/07-01-02-podpora-pripravy-deti-a-mladeze-na-vrcholovy-sport-prijem-zadosti-od-23-10-2020-do-4-11-2020-cl-4982.html

 

Národní sportovní agentura má na svých internetových stránkách informace o dotačním programu COVID- SPORT. Informace najdete zde - příjem žádostí je od 15.6.2020.

Národní sportovní agentura vyhlásila dne 18.9. 2020 výzvu 2/2020 –MŮJ KLUB 2021: https://www.agenturasport.cz/podpora-sportu/

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 15. října do 10.listopadu 2020.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních organizací, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let věku.

V souvislosti s tímto je, v případě potřeby, nutno provést aktualizaci údajů v systému : https://www.rejstriksportu.cz/

 

Olomoucký kraj má na svých internetových stránkách informace o dotačních programech na rok 2020. Informace najdete:

Příjem žádostí od 25.5.2020 je zde .

Příjem žádostí od 1.6.2020  je    zde .

Příjem žádostí od 1.7.2020 je     zde .

Pozvánka, podkladové materiály zde a mandátní lístek zde na VH OS ČUS Šumperk 2020.

 

Vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob vládou ČR v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 zásadně zasáhlo do realizace letošního ročníku projektu ČUS Sportuj s námi 2020.

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci VV ČUS rozhodl projekt v roce 2020 předčasně ukončit.

OVV ČUS Šumperk vyhlásil anketu o:

Nejlepší sportovce okresu Šumperk za rok 2019.
Jedná se o nominace sportovců a trenérů, které máte možnost zasílat na e-mailovou adresu vintrova@rps.cz do 20.12.2019.
Podrobnosti naleznete zde.
 

SPORTUJ S NÁMI 2020

V termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 je možné přihlašování akcí do projektu přes elektronickou přihlášku (formulář).
Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/ bude umístěn na webu České unie sportu https://www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu https://www.cus-sportujsnami.cz .
Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!
 

1)VÝZVA MŮJ KLUB 2020

V termínu od 4.10. 2019 do 18.11.2019 je možné podat žádost na výzvu MŮJ KLUB na rok 2020. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let a min. výše jejich čl. příspěvků činí 100,- Kč/ rok.
Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2020 .
 

2) DOTAČNÍ PROGRAM VYHLÁŠENÝ OLOMOUCKÝM KRAJEM NA ROK 2020

V termínu od 25.10. 2019 Olomoucký kraj přijímá žádosti na dotační program: Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji pro rok 2020.
 

Pojďte s námi jezdit na koních

Den plný sportu a koní 6.7.2019
Podrobnosti naleznete zde.
 

Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. se uskuteční ve středu 22. května 2019

Podkladové materiály naleznete zde.
Mandátní lístek naleznete zde.
 

Výzva Můj klub 2018:

termín pro vyúčtování do 15. 2.2019.
Podklady a manuál k vyúčtování( viz.odkaz):
 

Dotace na údržbu tělovýchovných zařízení na rok 2019

termín pro vyúčtování do 15. 2.2019.
Podmínky pro zařazení do návrhu naleznete zde.
Tiskopis žádosti naleznete zde.
 

Sportuj s námi 2019:

níže naleznete elektronickou přihlášku pro přihlášení do projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2019.
Přihláška bude otevřena od 1. listopadu do 30. listopadu 2018.
 

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

_________________________________________________________________________
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo v roce 2017 z “Programu VIII. MŠMT – Organizace sportu ve sportovních klubech” i členy Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s

Přehled těchto SK/TJ a účel využití finanční podpory naleznete zde.
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy významně podpořilo v roce 2017 z “Programu III. MŠMT činnost Servisního centra sportu Okresního sdružení ČUS Šumperk z.s.“ a tím byly vytvořeny lepší podmínky pro poskytování služeb členským SK/TJ.

 

Výzva Můj klub na rok 2019

ve čtvrtek 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019. Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let a min. výše jejich čl. příspěvků činí 100,- Kč/ rok.
Více informací naleznete zde:http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019.
 

Manuál pro podávaní žádostí Můj klub ke stažení zde.

 

Dotační programy vyhlášené Olomouckým krajem

Olomoucký kraj má již na svých internetových stránkách informace o dotačních programech na rok 2019.
 

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů - sobory ke stažení:
 

Analýza činností - ke stažení zde.

Analýza jednooddílový klub - ke stažení zde.
Analýza víceoddílový klub - ke stažení zde.
Doporučený postup při vyplnění analýzy - ke stažení zde.
Formulář pro člena - ke stažení zde.
GDPR dotazy I. - ke stažení zde.
GDPR dotazy II. - ke stažení zde.
METODICKÝ POKYN - ke stažení zde.
Vzor BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE - ke stažení zde.
Vzor SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD - ke stažení zde.
Vzor ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA - ke stažení zde.
 

Plakát akce programu ČUS “Sportuj s námi” TJ SCHPK Sobotín, z.s. – zde.

 

Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. se uskuteční ve středu 23. května 2018.

Pozvánku a podkladové materiály naleznete zde.
 

Informace o výkazech hospodaření SK/TJ za rok 2017

Přehled výkazů ke stažení naleznete zde.
 

Termín pro podávání nominací do ankety Sportovec roku okresu Šumperk prodloužen do 15.2.2018.

Informace k podání návrhů naleznete zde.
 

Informace pro SK/TJ

Aktuální informace pro SK/TJ OS ČUS Šumperk ke stažení zde.
 

Členský příspěvek ČUS 2017

 

V návaznosti na platné stanovy Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. stanovil OVV ČUS termín pro úhradu členského příspěvku za rok 2017. Příspěvek ve výši 600.- (šest set korun českých) za spolek (SK/TJ) uhraďte bezhotovostně nejpozději do 30. 9. 2017 na účet OS ČUS Šumperk 2638841/0100 s uvedením variabilního symbolu (VS) pro identifikaci platby.

 

Přehled variabilních symbolů všech SK/TJ pro tuto platbu ke stažení zde.

 

V mimořádných případech lze platbu uskutečnit v hotovosti do pokladny OS ČUS Šumperk, avšak po předchozí dohodě s Ing. Vintrovou.k

 

Usnesení valné hromady OS ČUS Šumperk konané dne 31.5.2017

Text usnasení VH OS ČUS Šumperk ke stažení zde.
 

Upozorňujeme na vyhlášený program podpory sportování mládeže, který vyhlásil Olomoucký kraj

 

Máte rádi koně a sport?????

Pozvánka na den plný sportovních her a koní dne 3.6.2017. Podrobnosti ke stažení zde.
 

Pozvánka a podklady pro VH OS ČUS Šumperk dne 31.5.2017

Pozvánka a podklady pro Valnou hromadu OS ČUS Šumperk dne 31.5.2017 ke stažení zde.

 

   

 

 


Copyright © 2020 - Ing. Vlastimil Šebesta, stránky vytvořil a spravuje